УПРАВНИ ОДБОР

1. др Ђорђе Мазињанин, председник Друштва,

2. Бојан Богданов, члан Управног одбора из ЈП “Пошта Србије”,

3. Тијана Митовски, члан Управног одбора из ЈП “Пошта Србије”,

4. Марко Дамљановић, члан Управног одбора из састава Друштва и

5. Миливоје Павловић, члан Управног одбора из састава Друштва

др Ђорђе Мазињанин
Председник Друштва