УМЕТНИЧКИ ОДБОР

Јанко Димитријевић – Уметнички директор и руководилац ансамбла народних игара,

Александар Ракић – Уметнички руководилац припремног ансамбла,

МА Стефан Манчић – Шеф народног оркестра,

Зорица Стошић – Уметнчки руководилац дечијих ансамбала,

Павле Сретеновић – Уметнички руководилац ансамбла ветерана и рекреативног ансамбла,

Катарина и Стеван Гојковић – Уметнички руководиоци групе певача