UMETNIČKI ODBOR

Janko Dimitrijević – Umetnički direktor i rukovodilac ansambla narodnih igara ,

Aleksandar Rakić – Umetnički rukovodilac pripremnog ansambla,

Srđan Isaković – Šef narodnog orkestra,

Zorica Stošić – Umetnički rukovodilac dečjih ansambala,

Pavle Sretenović – Umetnički rukovodilac ansambla veterana,

Katarina i Stevan Gojković – Umetnički rukovodioci grupe pevača i

Đorđe Perović – Dirigent mešovitog hora.