Контакт

МБР: 07053517, ПИБ: 102161282, Број рачуна: 160-54300-39 Банка Интеза

Адреса

КУД „Ђока Павловић”

Адреса: Таковска бр. 2

11000 Београд, Србија

ПАК: 135403

e-mail: djokapavlovic@ptt.rs

Телефон/ Факс: + 381 11 3022-128

Зорица Сретеновић, секретар

Телефон: +381 64 666-222-6

Kontakt