Kontakt

MBR: 07053517, PIB: 102161282, Broj računa: 160-54300-39 Banca Intesa

Adresa

KUD „Đoka Pavlović”

Adresa: Takovska br. 2

11000 Beograd, Srbija

PAK: 135403

 

e-mail: djokapavlovic@ptt.rs

Telefon / Faks: + 381 11 3022-128

Zorica Sretenović, sekretar

Telefon: +381 64 666-222-6

Kontakt