20 Feb Одржана годишња Скупштина Друштва

На Скупштини културно-уметничког друштва “Ђока Павловић”, одржаној 20. фебруара 2019. године, изабран је нови састав скупштине Друштва, међу којима десет представника оснивача ЈП Пошта Србије и десет представника КУД-а.

Чланови Скупштине су том приликом изабрали чланове новог Управног одбора, у саставу:
др Ђорђе Мазињанин – председник Управног одбора/председник Друштва,
Бојан Богданов – члан Управног одбора, представник ЈП Пошта Србије,
Тијана Митовски – члан Управног одбора представник ЈП Пошта Србије,
Марко Дамљановић – члан Управног одбора из састава КУД-а,
Миливоје Павловић – члан управног одбора из састава КУД-а.

Председник Друштва и новоизабрани чланови Управног одбора исказали су спремност и вољу да се појединачно и као чланови тима ангажују на проналажењу нових могућности и обезбеђивању услова да Друштво настави да се развија у организационом и уметничком смислу. У том послу, кључно је очувати и неговати препознатљивост уметничког идентитета Друштва, које постоји и ниже успехе пуне 74 године.